Hướng dẫn sử dụng máy xén giấy chi tiết

Đăng lúc: Thứ năm - 18/09/2014 10:14 - Người đăng bài viết: maynganhin - Đã xem: 2175
Hướng dẫn sử dụng máy xén giấy chi tiết - Nhận bản đầy đủ có hình ảnh minh họa cụ thể liên hệ số 0976 249 627 hoặc email sicprimex@gmail.com
PHẦN 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ BẢNG ĐIỀU CHỈNH
VÀ QUY TRÌNH CÁC THAO TÁC
 
1.1  Sắp xếp trên bảng điều chỉnh và chức năng các nút điều khiển
1. Nút điều chỉnh vị trí:
          Bốn nút trên mặt bảng có thể điều khiển vị trí bộ đẩy giấy. Ngoài ra, còn có thể điều chỉnh trang và dòng tự động, để thay đổi nội dung hiển thị.
    : di chuyển ra đằng sau/ chuyển trang_________hiển thị trang trước
▲: di chuyển ra đằng sau/ chuyển dòng_________hiển thị dòng trên
▼: di chuyển ra đằng trước/ chuyển dòng________hiển thị dòng dưới
    : di chuyển ra đằng trước/ chuyển trang________hiển thị trang sau
2. Nút số:
          Để tiện cho việc phân biệt, khi nhập xong số liệu thì nhấn “Go” để vận hành. Ngoài ra nó còn có chức năng khác.
          1….0 nhập số liệu/ chọn số liệu
          Go khởi động bộ đẩy giấy khi điều chỉnh bằng tay/ xén giấy bỏ qua vị trí hiện tại khi điều chỉnh tự động
3. Nút tính toán:
          Bốn nút tính toán trong đó <+>, <-> dùng để nhập cự li tương đối. <X>, </> dùng để lập trình xén với cự li đều nhau hoặc xén thành từng phần bằng nhau.
          + nhập cự li tương đối đằng sau
          -  nhập cự li tương đối đằng trước
          x lập trình xén cự li đều nhau
          /  lập trình xén các phần đều nhau
4. Nút điều khiển:
          Trên mặt bảng có 8 nút điều khiển, bao gồm:
Nút điều khiển <F>_________Chọn trạng thái
Nút chuyển <A/M>_________Chuyển tự động hoặc dùng tay chuyển
Nút cài đặt <Set>   _________ Cài đặt số liệu
Nút thủ công <    > _________ Chuyển cách thức 1 cách thức 2
Nút xác nhận <> _________ Xác nhận sau khi đã hoàn thành nhập số liệu
Nút thêm vào <Add>_______ Thêm số liệu vào vị trí mục tiêu khi cài đặt thứ tự
Nút xóa <Del> ____________ Xóa số liệu ở vị trí mục tiêu khi cài đặt thứ tự
Nút xóa <C>______________­Xóa số khi đang nhập số liệu hoặc xóa kích thước trước dao
1.2  Trình tự thao tác:
Thao tác cơ bản khi vận hành máy xén giấy bao gồm 3 bước chính: Thao tác thủ công, thao tác tự động, cài đặt số liệu.
1. Thao tác thủ công:
      Sau khi khởi động máy, chọn <1>, bộ điều khiển tự động phục hồi và bắt đầu thao tác thủ công, lúc nào người vận hành phải thực hiện định vị bằng tay. Chỉ cần số liệu vị trí cần chọn rồi nhấn <Go>, bộ đẩy giấy sẽ tự động vận hành đến vị trí mục tiêu rồi dừng lại. Trong trường hợp không cần xác định chính xác vị trí mục tiêu người vận hành có thể dùng phương pháp di chuyển vị trí để di chuyển bộ đẩy giấy.
2. Thao tác tự động:
       Nhấn nút <A/M> để có thể bắt đầu thao tác tự động. Người vận hành tiến hành thiết lập trình tự các bước. Nhấn <F> màn hình hiển thị: cài đặt trình tự, lưu trình tự, xóa trình tự, các trình tự khác, nhấn <-> để quay về thao tác tự động
3. Cài đặt số liệu:
      Nếu cần thay đổi số liệu ở bộ điều khiển, nhấn <Set>. Sau khi thay đổi, bộ điều khiển sẽ nhắc người vận hành lưu hoặc quay lại.
      Đối với các thứ tự thao tác, người thao tác không cần phải nhớ hết các bước trong trình tự thao tác, cũng không cần phải nhớ hết các nút điều khiển, chỉ cần đối chiếu thứ tự thao tác trên sơ đồ và trên màn hình máy là có thể vận hành.
PHẦN 2: THAO TÁC CHI TIẾT
 
2.1 Khởi động máy
          Bật công tắc nguồn, màn hình hiển thị dòng chữ “Chào mừng sử dụng máy”, đồng thời bộ điều khiển yêu cầu nhập số liệu:
<1> Tự động phục hồi
Nếu người vận hành chọn <1>, bộ đẩy giấy sẽ tự động lùi ra đằng sau, đến khi chạm vào công tắc phục hồi và dừng lại. Đồng thời, góc bên phải màn hình hiển thị vị trí bộ đẩy giấy hiện tại, tức là bắt đầu tiến hành thao tác bằng tay.
Chọn <Set> để thay đổi số liệu.
2.2 Thao tác bằng tay
1. Khởi động:
          Thao tác bằng tay gồm 4 bước để đưa bộ đẩy giấy chuyển động ra đằng trước và đằng sau. Góc phải màn hình hiện thị số liệu chỉ vị trí của bộ đẩy giấy hiện tại (tức là cự li từ bộ đẩy giấy đến lưỡi dao xén), số liệu trong khung ở dòng dưới bên phải là “kích thước trước dao”, mỗi lần xén kích thước trước dao đều về 0. Khi bộ đẩy giấy chuyển động, số liệu trong khung hai bên đều liên tục thay đổi.
2. Xác định vị trí tuyệt đối:
          Nhập kích thước theo yêu cầu vào (lấy lưỡi dao xén làm điểm xuất phát), khi đã xác định xong, nhấn <Go> để khởi động bộ đẩy giấy. Bộ đẩy giấy chuyển động đến đúng vị trí theo yêu cầu thì dừng lại. Khi đó màn hình điều khiển hiển thị “Điều chỉnh vị trí OK”, và trên màn hình hiện biểu tượng “     ”, nghĩa là người vận hành máy có thể xuống dao xén giấy. Đương nhiên người vận hành cũng có thể không xuống dao ngay lập tức, đổi thành “Nhấn bất kì nút nào để quay trở lại”, bắt đầu nhập lại kích thước mới.
          Nếu kích thước cần nhập vượt quá phạm vi cho phép của máy (lớn quá hoặc nhỏ quá), màn hình sẽ chuyển số liệu vừa nhập về 0, người vận hành phải nhập lại số liệu, tiếp tục công việc.
          Nếu phát hiện nhập số sai hoặc muốn thay đổi lại số liệu, thì trong lúc máy chưa khởi động (chưa nhấn <Go>), có thể nhấn <C> để xóa số liệu; trong trường hợp máy đã khởi động rồi, màn hình cũng hiển thị có thể nhấn bất kì nút nào để quay lại, vận hành lại thao tác
3. Xác định vị trí tương đối:
          Nếu biết khoảng cách từ vị trí cần chọn đến vị trí bộ đẩy giấy hiện tại thì việc xác định vị trí tương đối sẽ càng thuận tiện.
          Các bước thao tác cụ thể:
          Nếu muốn đẩy giấy ra đằng trước, nhấn < - >, sau đó nhập số liệu và nhấn <Go>
          Nếu muốn đẩy giấy ra đằng sau, nhấn <+>, sau đó nhập số liệu và nhấn <Go>
          Ví dụ: Muốn di chuyển bộ đẩy giấy ra đằng trước 498mm, nhấn <->, sau đó nhập 498, rồi nhấn <Go>.

          Nhấn <AM>, có thể chọn vận hành tự động, nhấn <Set> để thay đổi sổ liệu
          Nhấn <F> để chọn trạng thái làm việc tự động (Chi tiết xem phần sau)
2.3 Thao tác tự động
1. Vận hành theo trình tự:
          Sau khi đã tiến hành thao tác tự động, người vận hành phải tuân theo trình tự các bước có sẵn. (Bên trái màn hình có hiển thị các bước tiến hành). Nếu thứ tự các bước bên trong bô phận điều khiển là bước “01”, nội dung là 4 chữ số của khoảng cách 50mm, màn hình hiển thị mũi tên “←” chỉ hướng số 950 đầu tiên.
          Nhấn “Go”, bộ đẩy giấy bắt đầu hoạt động, và tự động dừng ở vị trí 950mm, màn hình hiển thị “điều chỉnh vị trí OK” và biểu tượng “   ”, người thao tác bắt đầu hạ dao xén giấy. Nếu người thao tác chưa hài lòng với vị trí này thì có thể dùng tay điều chỉnh bộ đẩy giấy đến vị chí chuẩn xác hơn, sao đó hạ dao xén giấy. Đương nhiên có thể không hạ dao, chuyển thành “Nhấn bất kì nút nào để quay trở lại”.
          Nếu người thao tác chọn dao xén, máy sẽ hạ dao xuống và xén giấy, sau đó bộ đẩy giấy sẽ tự khởi động và vận hành đến vị trí thứ 2 để đợi xén. Mũi tên trên màn hình cũng sẽ di chuyển xuống vị trí tiếp theo. Quá trình này sẽ tiếp tục và kết thúc tại vị trí cuối cùng. Sau đó bộ đẩy giấy sẽ tiếp tục chuyển động lên đằng trước, đẩy giấy ở trên bàn ra ngoài, rồi dừng lại ở vị trí đầu tiên.

          Trong một vài trường hợp đặc biệt, người vận hành có thể yêu cầu bắt đầu xén từ vị trí nào đó của trình tự, hoặc có thể chỉ tiến hành một phần của trình tự. Nhấn <> và <> để chỉnh mũi tên “” vào vị trí cần chọn, rồi nhấn “Go”. Như vậy, bộ đẩy giấy sẽ chuyển động đến vị trí được chỉ định rồi dừng lại đợi xén. Sau khi xén xong, bộ đẩy giấy sẽ tự động khởi động và vận hành đến vị trí tiếp theo, tiếp tục tiến hành bước tiếp theo.
          Nhấn <A/M> để chuyển sang tiến hành thao tác bằng tay
          Nhấn <   > chọn thao tác 1, 2. Sự khác biệt của hai lựa chọn là cách thức không giống nhau, thích hợp với các thao tác không giống nhau.
          Nhấn “F” chọn trạng thái làm việc tự động. Như hình vẽ dưới đây:

          Các thao tác “0, Lưu trình tự”, “1, Xóa trình tự”, “ quay lại” vô cùng đơn giản nên chúng ta sẽ chú trọng vào thao tác “2, Thao đổi trình tự ” và “3, Các trình tự khác”.
2. Lập trình tự các bước (Chú ý: bộ điều khiển chỉ có thể lưu được từ 01-31 bước)
Nhấn <2> để sắp xếp trình tự các bước. Lấy bước “01” làm ví dụ 
a. Cài đặt thêm một vị trí theo yêu cầu
Ví dụ: Thêm bước “5”, số liệu là 700mm. Nhấn <▼>, trên màn hình hiện lên mũi tên “” ở vị trí bước “4”

 
Nhấn “Add”, trên màn hình sẽ xuất hiện vị trí cần chọn thứ 5, bộ đẩy giấy sẽ tiến lên vị trí mục tiêu 800mm, và tự động hiện bước 5 lên góc trái màn hình, mũi tên “←” sẽ dừng lại ở bước “5”.

Nhập 700 rồi nhấn “” xác nhận. Chú ý: mỗi bước chỉ được phép nhập 108 số.

b. Thay đổi số liệu của vị trí mục tiêu
Nhấn <▲> và <▼> để di động mũi tên “” để chỉ hướng số liệu của vị trí mục tiêu cần thay đổi, nhập số lại và nhấn “” để xác nhận. Nếu khi nhập số bị sai, có để nhấn <C> để xóa rồi nhập lại số liệu.
Nếu số liệu các bước quá nhiều, có thể nhấn “▲” và “▼” để chuyển dòng nhanh. Giống như “Xác định vị trí tương đối” bằng tay, có thể dùng <+>, <-> để nhập số liệu ở vị trí tương đối.
Nếu nhập kích thước vị trí mục tiêu vượt quá phạm vi cho phép của máy (lớn quá hoặc nhỏ quá) màn hình sẽ hiển thị số liệu về 0, nhân viên vận hành sẽ phải nhập lại số liệu, tiếp tục làm việc.
c. Thêm số liệu vị trí mục tiêu
Nhấn <▲>, <▼> di chuyển mũi tên “” đến vị trí cần thêm số liệu, sau đó nhấn <Add>, thao tác tiếp theo giống như phần a.
d. Xóa số liệu của vị trí mục tiêu:
          Nhấn  <▲>, <▼> di chuyển mũi tên “” đến vị trí cần xóa số liệu, sau đó nhấn <Del>
          Để tiện cho người vận hành, bộ điều khiển cho phép vừa xén giấy vừa có thể cài đặt thứ tự các bước. Có nghĩa là trong quá trình cài đặt thứ tự các bước, người vận hành vẫn có thể nhấn <Go> để bộ đẩy giấy di chuyển đến vị trí mà mũi tên “” chỉ định. Bộ đẩy giấy sau khi đã hoàn thành mục tiêu sẽ hiển thị trên màn hình “Điều chỉnh vị trí OK”, màn hình đồng thời xuất hiện biểu tượng “   ”, người vận hành có thể hạ dao xén giấy, cũng có thể “Nhấn bất kì nút nào để quay lại”.
          Chú ý: Trong quá trình lập thứ tự các bước, 2 nút điều chỉnh vị trí không được dùng để di chuyển bộ đẩy giấy mà chỉ có thể dùng mũi tên “”. Nếu muốn di chuyển bộ đẩy giấy chỉ có thể nhấn <Go> hoặc dùng cánh tay máy thao tác
          Sau khi cài đặt thứ tự xong, người vận hành có thể dùng cách thay dòng ở trên, sau khi kiểm tra không có sai sót nhấn <F> nhập trạng thái trên màn hình, sau đó có thể chọn lưu trình tự hoặc xóa trình tự hoặc các trình tự khác.
          Nhấn <0> để lưu trình tự, sau khi nhấn <+> xác nhận, bộ điều khiển sẽ lưu trình tự, và tự động thực hiện các bước. Lúc này nhân viên thao tác có thể tiến hành theo thứ tự, hoặc nhấn <F> để chọn thao tác khác.
e. Lập trình cự li xén cách đều:
          Trong trường hợp phải xén ở cự li lớn, nhấn <X> là cách tiện lợi, tiết kiệm thời gian nhất
          Ví dụ dưới đây phải cần 15 lần xén, cự li xén là 25.5mm
          Đầu tiên nhập số kích thước là 25.5, rồi nhấn <X>, sau đó nhập liên tiếp 15 lần xén.

          Nhấn <>để xác nhận, bộ điều khiển hiển thị “thay đổi số liệu”, nếu không cần “thay đổi số liệu” thì nhấn <> xác nhận, kết quả là trong cùng một lúc máy sẽ nhập đủ 15 lần số liệu theo trình tự, nhanh chóng tiện lợi mà không xảy ra sai sót. Chú ý: khi đó màn hình sẽ hiện lên mũi tên “” ở dòng số liệu cuối cùng.

          Máy xén giấy thông minh sẽ không thể thực hiện định vị một cách chính xác cự li ngắn (nhỏ hơn 20mm), vì vậy “thay đổi số liệu” không thường xảy ra.
f. Lập trình xén thành các phần bằng nhau
          Tương tự như trên, nếu muốn xén giấy thành các phần bằng nhau, có thể nhấn </> để lập trình nhanh chóng
          Ở ví dụ dưới đây nếu muốn xén giấy ở vị trí 820mm thành 6 phần , có thể nhấn </>, sau đó nhập 6.

Nhấn <> để xác nhận, kết quả là sẽ có 5 bước được nhập vào cùng một lúc.
          Sử dụng phương pháp trên nhân viên vận hành phải tuân thủ theo đúng yêu cầu thực tế, thực hiện theo các bước tăng hiệu quả công việc và nâng cao chất lượng xén.
3. Các trình tự khác:
          Yêu cầu tuân theo các trình tự đã lưu khác, hoặc lập lại trình tự mới, có thể chọn “3, Các trình tự khác”. Nhập số liệu của trình tự khác rồi nhấn “” để xác nhận.
2.4 Thay đổi số liệu:
          Để đáp ứng các yêu cầu và điều kiện không giống nhau, bộ điều khiển cung cấp các số liệu để có thể điều chỉnh. Nếu muốn thay đổi số liệu nào đó, có thể thay đổi theo những cách sau:
·        Mở máy, nhấn <Set>, nhập mật mã, rồi cài đặt số liệu (Mật mã: 55)
·        Dùng tay hay tự động thực hiện cũng có thể cài đặt số liệu (Mật mã: 55)
Cài đặt số liệu:
Vào bảng cài đặt số liệu, có thể nhìn thấy 3 số liệu có thể điều chỉnh, trong đó, số liệu đầu tiên là “giới hạn đằng sau” hiện sáng, nhấn <▲>, <▼> để có thể làm các số liệu khác hiện sáng, nhập số, rồi nhấn “” xác nhận, có thể thay đổi số liệu.
“Hạn chế đằng sau”, “hạn chế đằng trước” là phạm vi vận hành lớn nhất mà bộ điều khiển xác lập cho bộ đẩy giấy, trong các trường hợp thông thường không cần phải thay đổi.
Cài đặt tiêu chuẩn cơ bản:
Khi số liệu “tiêu chuẩn cơ bản” “fanliang”, đo và nhập số đo cự li từ vị trí lưỡi dao đến bộ đẩy giấy chính xác rồi nhấn “” xác nhận
          Nếu muốn lưu số liệu thay đổi, nhấn <+>
          Nếu không muốn lưu, nhấn <-> để quay lại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHẦN 3: CÁC QUY TẮC NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CẦN BIẾT
 
3.1 Nhân viên thao tác cần chú ý:
1. Khi ngắt công tắc nguồn điên cần đợi 10 giây mới được bật lại, để nguồn điện ổn định, đảm bảo dữ liệu không bị mất
2. Trong quá trình vận hành bộ đẩy giấy, nhân viên thao tác nhấn bất kì nút nào cũng sẽ làm cho bộ đẩy giấy dừng hoạt động (ngừng máy đột ngột), sau đó vẫn có thể tiếp tục hoạt động.
3. Bộ đẩy giấy ở bất cứ vị trí nào cũng có thể cài đặt được kích thước tiêu chuẩn cơ bản. Nếu phát hiện kích thước sau dao hiển thị trên màn hình với kích thước thực tế sau dao có sự sai lệch thì phải thiết lập ngay lại kích thước tiêu chuẩn cơ bản.
4. Nếu sai số định vị trở lên lớn có thể đồng thời nhấn <C> và <0>, bộ điều khiển sẽ điều chỉnh lại các số liệu.
5. Khi ba số liệu có thể điều chỉnh ở bộ điều khiển đã được thiết lập thường sẽ không thể thay đổi được. Điều chỉnh số liệu “tiêu chuẩn cơ bản” sẽ làm bộ điều khiển không thể điều chỉnh chính xác được bộ đẩy giấy, điều chỉnh sai lệch “giới hạn đằng trước” và “giới hạn đằng sau”  có thể sẽ gây nên va chạm.
6. Sử dụng các nút trên mặt máy một cách chính xác, nếu thao tác sai sẽ gây ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống (như đồng thời nhấn hai nút có thể sẽ làm chết máy bộ điều khiển).
3.2 Phân tích các sự cố thường gặp:
          Thông thường rất ít khi gặp sự cố ở bên trong bộ điều chỉnh, có thể gặp các sự cố bên ngoài bộ điều chỉnh như sau:
a. Bộ mã hóa sai, bộ mã hóa bị thiếu
Hiện tượng: Khi phục hồi xảy ra lỗi, màn hình hiển thị “phục hồi lỗi!”
          Kích thước dao sau của bộ đẩu giấy khi chuyển động không đổi
Cách giải quyết: kiểm tra kết nối bộ mã hóa có bị tổn hại không, phần đầu kết nối có bị lỏng không, nếu bị hư thì phải nhanh chóng thay.
b. Kết nối giữa bộ mã hóa và trục vít bị lỏng hoặc đứt
Hiện tượng: Khi phục hồi xảy ra lỗi màn hình hiển thị “phục hồi lỗi”
Bộ đẩy giấy khi chuyển động kích thước sau dao không thay đổi, hoặc độ sai lệch lớn
Cách giải quyết: Vặn chặt đinh vít trên bộ kết nối, nếu bị đứt thì phải thay          
c. Công tắc phục hồi hỏng hoặc lỏng hoặc thép từ bị rơi ra
Hiện tượng: Khi phục hồi xảy ra lỗi màn hình hiển thị “phục hồi lỗi”
                    Kích thước dao sau có sai lệch lớn
Cách giải quyết: Vặn chặt ốc vít của công tắc phục hồi, nếu hỏng thì phải thay
d. Công tắc điều chỉnh dao bị hỏng hoặc bị lỏng.
Hiện tượng: Sao khi hạ dao xén không thể điều khiển kích thước trước dao về 0
Sau khi xén tự động hạ dao xén một lần, bộ đẩy giấy không tự đổng di chuyển đến vị trí tiếp theo
Cách giải quyết: Kiểm tra xem công tắc điều chỉnh dao có bị lỏng không, nếu bị hỏng thì phải thay.
 
 
              
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Sản phẩm liên quan

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


 


 

Vui lòng chỉ mua sản phẩm khi bạn cảm thấy hài lòng 100%
Chương trình bắt đầu từ 01/07/2015 đến hết sản phẩm mẫu

DANH MỤC THIẾT BỊ

BÁN CHẠY NHẤT THÁNG